Toxicologia.net / Centros de información / Polonia
Índice de paises
  Alemania  
  Argentina  
  Australia  
  Austria  
  Bélgica  
  Bulgaria  
  Canadá  
  Croacia  
  Dinamarca  
  España  
  Estados Unidos  
  Finlandia  
  Francia  
  Grecia  
  Holanda  
  Hungria  
  Irlanda  
  Italia  
  Noruega  
  Polonia  
  Portugal  
  Reino Unido  
  República Checa  
  Surafrica  
Polonia

CI Krakow
ID Department of Clinical Toxicology
AD Academy of Medicine, Klinika Toksykologii, Ul. Kopernica, 26, 31-501 Krakow
HE Pr J Pach
AT (48)94.11.99.99
FX (48)94.21.37.10
TU (48)94.11.99.99

CI Lodz
ID Acute Poisoning Unit
AD Nofer's Institute of Occupational Medicine, Ul. Teresy, 8, 90-950 Lodz
HE Dr Z. Kolacinsky
AT (48)42.51.74.51
FX (48)42.34.83.31
TU (48)42.57.99.00

CI Poznan
ID Osrodek Toksykologiczny Zespot Opieki (Toxicology Department)
AD Specjalistyczny Przemystowy, Zdrowotnej. Ul. Mickiewicza, 2, 60-852 Poznan
HE Dr M. Sikorski
AT  
FX  
TU  

CI Sosnowiec
ID Regionalny Osrodek Ostrych Zatruc (Regional Poisons Centre)
AD Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego, Ul. Koscielna 13, 41-200 Sosnowiec
HE Dr J.S. Klopotowski
AT (48)66.13.88
FX (48)66.11.24
TU (48)66.11.45

CI Warsaw (Warszawa)
ID Warsaw Poison Control Centre
AD Department of Medicine #3, Haemodialysis Unit, Pl. Weteranow 4, 03-401 Warszawa
HE Dr J. Szajewski
AT (48)22.19.08.97
FX (48)22.26.49.26/(48)22.39.06.77
TU (48)19.66.54